act consciously

H πρακτική “Act Consciously” δεν είναι μια μέθοδος τεχνογνωσίας αλλά μια πρακτική επανασχεδιασμού. Είναι το αποτέλεσμα εκπαίδευσης τόσο στις Επιχειρήσεις όσο και στην Υποκριτική Τέχνη.

Σκεφτείτε ένα μικρό παιδί που μαθαίνει μόλις να περπατά. Εάν σταθείτε λίγο να το παρατηρήσετε θα δείτε πώς εξερευνά, δοκιμάζει, τολμά, πέφτει και ξανασηκώνεται. Δεν σταματά. Συνεχώς καταφέρνει να εκπλήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν φοβάται. Δεν κρίνει τις πράξεις του. Παίζει. Δεν γνωρίζει. Μαθαίνει. Συνεχώς μαθαίνει. Βιώνει την υπαρξή του ως ένα αέναο work in progress.

H πρακτική "Act Consciously"

βασιζεται στο αέναο work in progress του μικρού παιδιου. Βοηθά τους ανθρώπους να είναι πιο συνειδητοί, πιο ευτυχισμένοι στην ζωή τους και συνάμα πιο αποδοτικοί στην εργασία τους. Στην πρακτική "Act Consciously" περνάμε από στρατηγικά εργαλεία όπως SWOT analysis, PCDA Circles σε ασκήσεις θεατρικού αυτοσχεδιασμού μέχρι και την Εσχατολογική λίστα του ψυχιάτρου Sheldon Kopp. Η εξάσκηση με τα εργελεία μας επιτρέπει να βιώσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία. Τη βαθειά γνώση του σώματος και του εαυτού μας.

Το οχημά μας είναι το σώμα και το καύσιμο η συνειδητότητα!

Έρευνες αναφέρουν ότι χρειάζονται περίπου τρείς εβδομάδες για να υοθετησει ένας άνθρωπος μια νέα συνήθεια. Η αμφισβήτηση των όσων θεωρούμε αληθινά, το αυθάδικο «γιατί» απαίτει τουλαχιστόν τέσσερις εβδομάδες για να πολεμήσει με τις αντιστάσεις.

Το πρακτική υλοποιείται σε δυο ταχύτητες Intensive (4 days) Extensive (3 months) ανάλογα με τις δεξιότητες, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Η γλώσσα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου)

Τα θέματα που θα προσεγγίσουμε

Η πρακτική δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στις επιχειρήσεις ή την Υποκριτική Τέχνη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει αν φορούν άνετα ρούχα και να έχουν στυλό και τετράδιο μαζί τους.

Τα θέματα που θα προσεγγίσουμε σε κάθε Level επιγραμματικά. Η συνθεσή της ομάδας ενδεχομένως να τροποποιήσει το περιχόμενο.

Level 1
Introduction
Στοχος : Στο εδώ και το Τώρα.

Γνωριμία με το σώμα
Γνωριμία με την συνειδητότητα.
Γνωριμία με τις σκέψεις
Αct Γνωριμία με απλές παρασταστικές τεχνικές
Λειτουργία της αναπνοής και αυτοσυγκέντρωση
P-SWOT Analysis*

Level 2
Me
Στοχος : Sameness is the enemy of success

Ευθυγραμιση
Η χρήση του σώματος στην παραγωγή ιστοριών- σωματικός αυτοσχεδιασμός
Η Προσωπική Ιστορία
PCDA Circles*
6 Βe’s*

Level 3
We
Στοχος : Own your decisions, own who you are and be a life changer

Ασκήσεις εμπιστοσύνης και αυτοσχεδιασμού
Λειτουργία της αναπνοής στην ομάδα
Το σώμα της ομάδας
Ομαδική Αφήγηση

Level 4
A step Forward
Στοχος : At the end of the day you need to translate theory into actions.

5W’s*
Ο χρόνος
Ο ρυθμός
Η προσωπική ιστορία
Η ιστορία της ομάδας

Ο τρόπος που οργανώνω, εκτελώ, παράγω και διανέμω ξεκινά από την φιλοσοφία μου. Όλα εξελίσσονται, τίποτα δεν σταματά. Εσύ;

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους. Στην συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιούμε το P- SWOT, την προσωπική ανάλυση, με στόχο να εντοπίσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας καθώς και τις περιοριστικές και μη αντιλήψεις μας.
Ο κύκλος της αέναης εξέλιξης. Είναι ένας συνεχής κύκλος σχεδιασμού, διεξαγωγής, ελέγχου (ή μελέτης) και δράσης. Παρέχει μια απλή και αποτελεσματική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση των αλλαγών. Be consitent-be specific-becommited- be true to yourself- be bold-be authentic
Προσωπικός οδηγός επίτευξης στόχων: Be consitent-be specific-becommited- be true to yourself- be bold-be authentic
Σε κάθε ιστορία, σε κάθε αφήγηση πρέπει να ρωτάμε. Αυθάδικά. Ασταμάτητα. Τα ερωτήματα που θέτουμε κάθε φορά είναι: Who-Why-Where-When-(the) Way-What (the data)

Έχετε Ερωτήσεις?

Επικοινωνήστε μαζί μου!

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία.