ASO2023 [μίμησις πράξεως]

απολογισμός 2ο συμπόσιο τεχνών [μίμησις πράξεως]

(Scroll down for English)

Ένα μικρό big bang που δημιούργησε έναν καινούργιο κόσμο, το 2o συμπόσιο τεχνών [μίμησις πράξεως] που πραγματοποιήθηκε από 23/7-30/7 στον ναυτότοπο Οινουσσών.

O Δήμος Οινουσσών συνεπής στην αποστολή του, την ανάδειξη του μικρού ακριτικού νησιού σε αειφόρο κέντρο πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το θέατρο NOŪS creative space, διοργάνωσε το 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΕΧΝΩΝ με θέμα: «Επίδραση της συλλογικότητας και της ομάδας στην τέχνη, στη ζωή και στον άνθρωπο» από 22 έως 30 Ιουλίου 2023, υπό την αιγίδα και την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

34 σπουδαστές και οι εισηγητές, Άρης Μπινιάρης, Αναστασία Κουμίδου, Αλεξάνδρα Βουτζουράκη, Θάνος Τοκάκης και Βαγγέλης Ευαγγελίου, με οδηγό το αρχαίο δράμα, την οδύσσεια και το παραδοσιακό τραγούδι αναμετρήθηκαν με τις δυναμικές που δημιουργεί η ομάδα. Μια ομάδα δοτικών και εμπνευσμένων σπουδαστών και εισηγητών αποτέλεσε την μαγιά εκείνη, που κατάφερε να δημιουργήσει- μέσα σε 5 μόνο μέρες- έναν καλοκουρδισμένο χορό αρχαίας τραγωδίας- με κοινή ανάσα και σώματα που αναδημιουργούν τους ήχους της φύσης, αξιοποιώντας τα υλικά της- που πάλεψε με τα κείμενα της αρχαίας τραγωδίας, της ποίησης και της οδύσσειας, και κατάφερε άξια να της αποκαλυφθούν όλα εκείνα που δεν έχουν γραφεί και βρίσκονται πίσω από τις λέξεις- ο καρδιακός παλμός και η δύναμη της ευθύνης των τραγικών ηρώων και ηρωίδων του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Ομήρου.

Την πιο καυτή εβδομάδα του Ιούλη οι ακριτικές Οινουσσες έγιναν ο κρατήρας ενός θεατρικού πειραματισμού που ανέδειξε τον άνθρωπο, τη ζωή και την τέχνη ως έναν ζωντανό οργανισμό που αναπνέει και εξελίσσεται συλλογικά, με έμπνευση και σκληρή δουλειά, μέσα από την ομάδα.

Τα εργαστήρια ήταν καθημερινά πρωί και απόγευμα και το πρόγραμμα πολύ εντατικό. Κάθε εργαστήριο που υλοποιήθηκε ενισχύσε και να προκαλέσε την ευαίσθητη και φαντασιακή δημιουργία των σπουδαστών και έβαλε τις βάσεις ενός μελλοντικού summer school πολυσχιδούς θεατρικής εκπαίδευσης.

Η ομάδα των συμμετεχόντων του 2ου συμποσίου τεχνών [μίμησις πράξεως], εισηγητές και σπουδαστές, παθιασμένοι και ακούραστοι άνθρωποι της τέχνης, αποτελείτο από αποφοίτους και σπουδαστές ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς και δασκάλους μέσης εκπαίδευσης. Το έργο των εισηγητών διττό κι ιδιαίτερα δύσκολο: ν’ απευθυνθούν αποδοτικά σ’ ένα πολυσύνθετο σύνολο 34 σπουδαστών, ετοιμάζοντας μια open class performance και να αφοσιωθούν στην διδασκαλία της τέχνης τους, ώστε οι σπουδαστές να φύγουν πλουσιότεροι σε τεχνικές και γνώσεις. Τόσο οι σπουδαστές όσο και οι εισηγητές αλλά και η συντονιστική ομάδα, υπερέβησαν εαυτούς συμβάλλοντας να στεφθεί το όλο εγχείρημα και φέτος, μ’ απόλυτη επιτυχία, καλλιεργώντας το έδαφος για το επόμενο συμπόσιο τεχνών το 2024. Το open class performance, την τελευταία μέρα του συμποσίου στην παραλία Ζεπαγας, που αποτελείτο από την [πολιτική ωδή στους γυναικείους χαρακτήρες του αρχαίου δράματος] του εισηγητή Θάνου Τοκάκη και την [Οδυσσέως Σχεδία] της εισηγήτριας Αναστασίας Κουμίδου, αγκάλιασαν με θέρμη οι συμπατριώτες κι επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι κάλεσαν εκ νέου τη δημιουργική και οργανωτική ομάδα του να επιμένει να κάνει Πολιτισμό [μίμησις πράξεως], εδώ στην εσχατιά του Ελληνισμού, στις ακριτικές Οινούσσες.

Θερμές ευχαριστίες οφείλει η οργανωτική ομάδα του συμποσίου, στον Σύλλογο «Φίλοι Οινουσσών», στις λιμενικές και αστυνομικές αρχές, στο ίδρυμα Ι.Δ Πατέρα και στα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται πάντα στο πλευρό των πολιτιστικών δράσεων στο νησί.

A small big bang that created a new world, was the 2nd arts symposium [imitation act] held from 7/23-7/30 at Oinousses island

The Municipality of Oinousses, consistent in its mission, the promotion of this small island into a sustainable center of cultural interest, in collaboration with the theater NOŪS creative_space, organized the 2nd ARTS SYMPOSIUM with the theme: “The effect of collectivity and group tasking in art, in life and in humans” from 22 to 30 July 2023, under the auspices and support of the General Secretariat of the Aegean and Islands Policy.

34 students and the lecturers, Aris Biniaris, Anastasia Koumidou, Alexandra Voutzouraki, Thanos Tokakis and Vangelis Evangeliou, with guide the ancient drama, the odyssey and traditional songs, explored the dynamics created by group action. A group of gifted and inspired students and lecturers was the yeast that managed to create – within only 5 days – a well-tuned dance of ancient tragedy – with shared breath and bodies that recreate the sounds of nature, utilizing its materials – that fought with the texts of ancient tragedy, poetry and odyssey, and managed to reveal to her all that has not been written and lies behind the words – the heartbeat and the power of responsibility of the tragic heroes and heroines of Aeschylus, Sophocles, of Euripides and Homer.

In the hottest week of July, Oinouses became the crater of a theatrical experimentation that highlighted man, life and art as a living organism that breathes and evolves collectively, with inspiration and hard work, through the group.

The workshops were every morning and afternoon and the program was very intensive. Each workshop implemented strengthened and provoked the sensitive and imaginative creation of the participants and laid the foundations of a future summer school of multifaceted theater education.

The group of participants of the 2nd [imitation act] arts symposium, lecturers and students, passionate and tireless art people, consisted of graduates and student actors, dancers, musicians and middle school teachers.

 The task of the lecturers was twofold and particularly difficult: to address efficiently a complex group of 34 students, preparing an open class performance and to dedicate themselves to teaching their art, so that the students leave richer in techniques and knowledge. Both students and teachers, as well as the coordinating team, went above and beyond, contributing to crowning the entire project this year with absolute success, cultivating the ground for the next arts symposium in 2024. The open class performance, on the last day of the symposium on the beach of Zepagas, which consisted of the [political ode to the female characters of the ancient drama] by Thanos Tokakis and the [Odysseus Schedia] by Anastasia Koumidou, were warmly embraced by the compatriots and visitors of the island, who once again invited the creative and organizational team to insist on doing Culture [act of imitation], here at the north border of Europe at island Oinousses.

Warm thanks goes to the organizing team of the symposium, to S.F.O Association, to port and police authorities, to the I.D. Patera foundation and to the restaurants that are always at the side of the cultural activities on the island.

ASO2022 [λύτρον ψυχής]

απολογισμός 1ο συμπόσιο τεχνών [λύτρον ψυχής]

(Scroll down for English)

6 ημέρες, 7 εισηγητές, 27 σπουδαστές, 7 ακροατές, 50 ώρες διδασκαλίας και ο ανόθευτος και φιλόξενος τόπος των Οινουσσών, αποτέλεσαν τα στοιχεία που συνεθεσαν το πρωτόλειο εγχείρημα πολιτισμού και εξωστρέφειας που πραγματοποιήθηκε στο ακριτικό νησί από 01 έως 6 Αυγούστου 2022.

Ο Δήμος Οινουσσών και η Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου “από τα Έγκατα της Γης” υπό την αιγίδα της Γεν. Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με έμπνευση και οδηγό την θάλασσα, το στοιχείο που φωτίζει και χαρακτηρίζει την μακρά ιστορία των Οινουσσών, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα που συνδύασε με αριστοτεχνική μαεστρία “την σπουδή” για τους συμμετέχοντες και την “εμπλοκή” για την τοπική κοινωνία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για έναν ειλικρινή διάλογο, όπου, ο πολιτισμός κατέχει πρωτεύουσα θέση.

Το Αμφιθέατρο, το Πνευματικό Κέντρο, το Ναυτικό Γυμνάσιο, η Πλατεία Παπαλά, η Ακρόπολη, ο Ζέπαγας και το Λιμάνι αποτέλεσαν επί 6 ημέρες κρατήρες πολιτισμού σε μια συνάντηση εκρηκτική κι αλησμόνητη. Οι σπουδαστές, που ταξίδεψαν απο την Αθήνα και την Θεσαλονίκη και οι ακρόατες, μόνιμοι κάτοικοι του τόπου, συναντήθηκαν, συνδιαλέχθησαν και όλοι μαζί ως μια ομάδα, υπό την καθοδήγηση των εισηγητών τους, ασκηθηκαν σε τεχνικές εντάσεων και τονικότητας, σε απόδοση ρόλου βάση ψυχολογιας, στο devised theater, στη φωτογραφία, στην αγωγή του λόγου, στην δραματοποίηση παραμυθιών, σε τεχνικές ανσάμπλ, στην ποίηση και στο κινηματογράφο.

Η ομάδα των συμμετεχόντων του 1ου συμποσίου του Δήμου Οινουσσών ήταν ετερόκλητη και με ευρύ ηλικιακό φάσμα και αποτελούνταν, από αποφοίτους και σπουδαστές ηθοποιούς, εικαστικούς, χορευτές, δασκάλους μέσης εκπαίδευσης αλλά και ερασιτέχνες- εραστές της τέχνης.
Το έργο των εισητητών ήταν δύσκολό και διττό. Να απευθυνθούν αποδοτικά σε ένα ετερόκλητο σύνολο ετοιμάζοντας μια παρουσίαση, performance σε μορφή open class και να εμπλέξουν στην διδασκαλία τους στοιχεία της ιστορίας, της γεωμορφίας αλλά και της θέσης του ίδιου του τόπου.

Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι εισηγητές υπερέβειν εαυτόν κι εστεψαν το όλο εγχείρημα με επιτυχία. Το 1ο Συμπόσιο Τεχνών του Δήμου Οινουσσών αγκάλιασαν με θέρμη και οι συμπατριώτες και επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι κάλεσαν την δημιουργική και οργανωτική ομάδα του να υποσχεθεί πως θα επιμένει να κάνει Πολιτισμό- λύτρον ψυχής , εδώ στην εσχατιά του Ελληνισμού, στις Ακριτικές Οινούσες

Aρωγός αυτής της πρωτόλειας προσπάθειας ο ΣΦΟ ( Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών) και την ΤΕΜΑΚ (Λύσεις Νέρου).

6 days, 7 lecturers, 27 students, 7 course viewers, 50 hours of teaching and the welcoming place of Oinousses, were the elements that created the first project of culture and extroversion which took place on the arid island from 01 to 6 August 2022.

The Municipality of Oinousses and Eggata tis Gis under the auspices of the General Secretariat of the Aegean,  inspired  by the sea, the element that illuminates and characterizes the long history of Oinousses, planned and implemented a demanding program that masterfully combined “study” for the participants and “involvement” for the local community, thus paving the way for an honest dialogue, where culture occupies a prime position.

The Amphitheater, the Spiritual Center, the Naval Gymnasium, Papala Square, the Acropolis, Zepagas and the Port were for 6 days craters of culture in an explosive and unforgettable encounter. The students, who traveled from Athens and Thessaloniki and the course viewers, permanent residents, met, interacted and all together as a group, under the guidance of their lecturers, practiced techniques of intensities and tonality, role performance based on psychology, devised theater, photography, speech education, fairy tale dramatization, ensemble techniques, poetry and cinema.

 The group of participants of the 1st symposium of the Municipality of Oinousses was diverse and with a wide age range and consisted of graduates and students, actors, visual artists, dancers, middle school teachers and amateurs – art lovers.
The work of the lecturers was difficult and two-fold. To effectively address a diverse group by preparing a presentation, performance in an open class format and to involve in the teaching the elements of the history, the geography and the location of the place itself. Both the participants and the teachers surpassed themselves and crowned the whole project with success. The 1st Arts Symposium was warmly embraced by the compatriots and visitors of the island, who called on its creative and organizational team to promise that it will insist on making Culture – the savior of the soul, here at the end of Hellenism, in Oinousses.

Supporters of this pioneering effort are SFO (Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών) and TEMAK (Water Solutions).

Έχετε Ερωτήσεις?

Επικοινωνήστε μαζί μου!

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία.