ASO2022 [λύτρον ψυχής]

απολογισμός 1ο συμπόσιο τεχνών [λύτρον ψυχής]

(Scroll down for English)

6 ημέρες, 7 εισηγητές, 27 σπουδαστές, 7 ακροατές, 50 ώρες διδασκαλίας και ο ανόθευτος και φιλόξενος τόπος των Οινουσσών, αποτέλεσαν τα στοιχεία που συνεθεσαν το πρωτόλειο εγχείρημα πολιτισμού και εξωστρέφειας που πραγματοποιήθηκε στο ακριτικό νησί από 01 έως 6 Αυγούστου 2022.

Ο Δήμος Οινουσσών και η Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου “από τα Έγκατα της Γης” υπό την αιγίδα της Γεν. Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με έμπνευση και οδηγό την θάλασσα, το στοιχείο που φωτίζει και χαρακτηρίζει την μακρά ιστορία των Οινουσσών, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα που συνδύασε με αριστοτεχνική μαεστρία “την σπουδή” για τους συμμετέχοντες και την “εμπλοκή” για την τοπική κοινωνία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για έναν ειλικρινή διάλογο, όπου, ο πολιτισμός κατέχει πρωτεύουσα θέση.

Το Αμφιθέατρο, το Πνευματικό Κέντρο, το Ναυτικό Γυμνάσιο, η Πλατεία Παπαλά, η Ακρόπολη, ο Ζέπαγας και το Λιμάνι αποτέλεσαν επί 6 ημέρες κρατήρες πολιτισμού σε μια συνάντηση εκρηκτική κι αλησμόνητη. Οι σπουδαστές, που ταξίδεψαν απο την Αθήνα και την Θεσαλονίκη και οι ακρόατες, μόνιμοι κάτοικοι του τόπου, συναντήθηκαν, συνδιαλέχθησαν και όλοι μαζί ως μια ομάδα, υπό την καθοδήγηση των εισηγητών τους, ασκηθηκαν σε τεχνικές εντάσεων και τονικότητας, σε απόδοση ρόλου βάση ψυχολογιας, στο devised theater, στη φωτογραφία, στην αγωγή του λόγου, στην δραματοποίηση παραμυθιών, σε τεχνικές ανσάμπλ, στην ποίηση και στο κινηματογράφο.

Η ομάδα των συμμετεχόντων του 1ου συμποσίου του Δήμου Οινουσσών ήταν ετερόκλητη και με ευρύ ηλικιακό φάσμα και αποτελούνταν, από αποφοίτους και σπουδαστές ηθοποιούς, εικαστικούς, χορευτές, δασκάλους μέσης εκπαίδευσης αλλά και ερασιτέχνες- εραστές της τέχνης.
Το έργο των εισητητών ήταν δύσκολό και διττό. Να απευθυνθούν αποδοτικά σε ένα ετερόκλητο σύνολο ετοιμάζοντας μια παρουσίαση, performance σε μορφή open class και να εμπλέξουν στην διδασκαλία τους στοιχεία της ιστορίας, της γεωμορφίας αλλά και της θέσης του ίδιου του τόπου.

Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι εισηγητές υπερέβειν εαυτόν κι εστεψαν το όλο εγχείρημα με επιτυχία. Το 1ο Συμπόσιο Τεχνών του Δήμου Οινουσσών αγκάλιασαν με θέρμη και οι συμπατριώτες και επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι κάλεσαν την δημιουργική και οργανωτική ομάδα του να υποσχεθεί πως θα επιμένει να κάνει Πολιτισμό- λύτρον ψυχής , εδώ στην εσχατιά του Ελληνισμού, στις Ακριτικές Οινούσες

Aρωγός αυτής της πρωτόλειας προσπάθειας ο ΣΦΟ ( Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών) και την ΤΕΜΑΚ (Λύσεις Νέρου).

6 days, 7 lecturers, 27 students, 7 course viewers, 50 hours of teaching and the welcoming place of Oinousses, were the elements that created the first project of culture and extroversion which took place on the arid island from 01 to 6 August 2022.

The Municipality of Oinousses and Eggata tis Gis under the auspices of the General Secretariat of the Aegean,  inspired  by the sea, the element that illuminates and characterizes the long history of Oinousses, planned and implemented a demanding program that masterfully combined “study” for the participants and “involvement” for the local community, thus paving the way for an honest dialogue, where culture occupies a prime position.

The Amphitheater, the Spiritual Center, the Naval Gymnasium, Papala Square, the Acropolis, Zepagas and the Port were for 6 days craters of culture in an explosive and unforgettable encounter. The students, who traveled from Athens and Thessaloniki and the course viewers, permanent residents, met, interacted and all together as a group, under the guidance of their lecturers, practiced techniques of intensities and tonality, role performance based on psychology, devised theater, photography, speech education, fairy tale dramatization, ensemble techniques, poetry and cinema.

 The group of participants of the 1st symposium of the Municipality of Oinousses was diverse and with a wide age range and consisted of graduates and students, actors, visual artists, dancers, middle school teachers and amateurs – art lovers.
The work of the lecturers was difficult and two-fold. To effectively address a diverse group by preparing a presentation, performance in an open class format and to involve in the teaching the elements of the history, the geography and the location of the place itself. Both the participants and the teachers surpassed themselves and crowned the whole project with success. The 1st Arts Symposium was warmly embraced by the compatriots and visitors of the island, who called on its creative and organizational team to promise that it will insist on making Culture – the savior of the soul, here at the end of Hellenism, in Oinousses.

Supporters of this pioneering effort are SFO (Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών) and TEMAK (Water Solutions).

Έχετε Ερωτήσεις?

Επικοινωνήστε μαζί μου!

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία.